De ontwikkeling van tasteonline.nl en taste-online is gestart.
Het idee is daar en het plan is gemaakt. Nu start de fase van uitwerking.
De site wordt helemaal ‘member-driven’, waarmee allerlei accounts mogelijk zijn en een persoonlijke set proefformulieren gepresenteerd kan worden. Op basis van die formulieren kunnen dan overzichten en berekeningen uitgevoerd worden.